Jamshedpur Blood Bank

Near Tata Main Hospital, Dhatkidih, Jamshedpur - 831001

Contact No.: +(91)-(657)-2142514, 2431957

 
MGM Blood Bank

Near Rajendra Nagar, Sakchi, Jamshedpur - 831001

Contact No.: +(91)-(657)-2440844